یکصدوسومین شماره ستبران منتشر شد
اینجا هستیدSkip Navigation Links

فرم مطالبات و مشکلات اعضاء

نام شرکت*
تکمیل کننده فرم*
تلفن مستقیم*
مجموع مطالبات از دولت و شرکتهای تابعه(ریال)*
برآورد خسارات متحمله ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات(ریال)*
تعداد پروژه های متوقف شده بدلیل عدم تعدیل در قراردادها(تعداد)*
مجموع ارزش ریالی پروژه های متوقف شده(ریال)*
میزان ضمانت نامه های ضبط شده(ریال)*
میزان ضمانت نامه های در خطر ضبط شدن(ریال)*
میزان بیکاری ناشی از توقف پروژه ها(نفر)*

 
 
عضویت در سایت |  رمز عبور را فراموش کرده ام


تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.