سندیکای صنعت برق ایرانWebsite managerParsianmehr Software Developmentwww.ieis.ir4/21/2019 7:01:07 AMfaاعلام آمادگی ماهنامه تخصصی گستره انرژی برای همکاری با شرکت‌های عضو سندیکا 1398/01/31http://www.ieis.ir/fa-news-4619.html1398/01/31اعلام آمادگی ماهنامه تخصصی گستره انرژی برای همکاری با شرکت‌های عضو سندیکا 1398/01/31http://www.ieis.ir/fa-news-4618.html1398/01/31تفویض اختیار تقسیط بدهی‌های مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها1398/01/31http://www.ieis.ir/fa-news-4617.html1398/01/31استعلام مطالبات اعضا از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو 1398/01/27http://www.ieis.ir/fa-news-4612.html1398/01/27تسهیلات ویژه اعضا برای حضور در اولین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ایران 1398/01/26http://www.ieis.ir/fa-news-4611.html1398/01/26آمادگی سندیکا برای جمع‌آوری و ارسال کمک‌های شرکت‌های عضو به مناطق سیل‌زده1398/01/24http://www.ieis.ir/fa-news-4610.html1398/01/24